Občinski svetnik

Občinski svetnik v občini Kamnik je prvič postal leta 2006 in vse odtlej po svojih najboljših močeh poskuša delati za razvoj občine Kamnik in še posebej Tuhinjske doline.

DOSEŽKI:

Obdobje 2006-2014 (konstruktivna opozicija)

  • Dosegel je izgradnjo številnih varnih šolskih poti v Tuhinjski dolini.
  • Kot neformalni voditelj občinske opozicijske koalicije je preprečil zastoj odločanja v občinskem svetu.
  • Dosegel je bolj razvojno naravnanost občinskega proračuna in omogočil izvajanje za občane nujnih projektov (npr. gradnja OŠ Toma Brejca).

Obdobje 2014-2018 (občinska koalicija)

  • Močno je pripomogel k prihranku 800.000 € občini Kamnik in občini Domžale, ko je vlada dovolila, da lahko urejajo skupne zbirne centre za komunalne odpadke. Posredno je bilo zaradi tega leta 2017 prenovljeno mestno središče Kamnika.
  • Pripomogel je k utečenemu in stabilnemu delovanju koalicije.
  • Kot poslanec iz kamniškega volilnega okraja je pogosto pozval državne institucije, da so bolj vestno in pravočasno izvajale svoje obveznosti do občine.
  • Pripomogel je k izplačilu kohezijskih sredstev za kanalizacijo in vodovod in večinsko financirala izvedbo protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici.